Insert your alternative text
Pomiar przepływu

Przepływomierz elektromagnetyczny

Różne metody pomiaru przepływu

W ekstremalnych warunkach, takich jak pomiar przepływu nasyconych par lub pary, pomiar różnicy ciśnień jest sprawdzoną zasadą pomiaru przepływu. Zasadniczo ta zasada pomiaru jest stosowana podczas pomiaru przepływu gazów i mediów wodnych. Wadą jest to, że przy dużym zakresie pomiarowym należy zwracać szczegółną uwagę na dokładność pomiaru różnicy ciśnień , ponieważ stosunek między przepływem a ciśnieniem w obszarze niskim jest kwadratowy. W przeciwnym razie może to doprowadzić do bardzo dużych niedokładności.

W przeciwieństwie do tego przepływomierze elektromagnetyczne (MID) mają szerokie zastosowanie ze względu na bardzo dużą dynamikę pomiaru i bardzo wysoką dokładność.

Kolejną zaletą tej metody pomiaru przepływu jest to, że nie ma przeszkód ani ruchomych części, które mogą wywoływać komplikacje w medium. W rezultacie spadek ciśnienia w przepływie objętościowym jest minimalny. Ponadto te przepływomierze są stosunkowo niewrażliwe na zanieczyszczenia. Dzięki udziałowi w rynku wynoszącym 25% przepływomierz magnetyczno-indukcyjny jest zatem jedną z najczęściej stosowanych metod pomiarowych na całym świecie.


This is the image-description

Misura MID (elettromagnetica)

Questo metodo di misurazione del flusso è reso possibile dalle leggi fisiche dell'induzione secondo cui l'induzione si produce in un conduttore quando questo si muove in un campo magnetico. Nel caso del MID, viene creato un campo magnetico costante perpendicolare alla linea di misura. Il conduttore in movimento è un liquido che scorre in un tubo. La tensione indotta viene misurata da due elettrodi ed è proporzionale al flusso. Questo spiega anche l'esistenza di determinate condizioni relative al liquido da misurare: il liquido deve avere una conducibilità minima di 5 μS / cm. In confronto, l'acqua del rubinetto ha una conduttività di 300 μS / cm.


This is the image-description

Pomiar MID w aplikacjach higienicznych

Dodatkową zaletą MID jest zastosowanie krótkich rur zasilających i odprowadzających. W przypadku wielu zasad pomiaru przepływu konieczne są dłuższe linie zasilające i tłoczące, aby umożliwić przepływ osadu przed rozpoczęciem pomiaru. Czasem potrzebna jest do 50-krotna długość średnicy rury, zanim zagięcie lub zawór lub tym podobne mogą być umieszczone w celu spowodowania zawirowań. Przepływomierz elektromagnetyczny (MID) ma wystarczającą odległość od 2 do 3 razy większą od średnicy. Kolejną istotną zaletą przepływomierza MID jest to, że można go stosować w aplikacjach higienicznych np. w branży spożywczej i farmaceutycznej. Przepływomierz elektromagnetyczny MID nie ma ruchomych części i ma gładką wewnętrzną ścianę, która ma taką samą średnicę jak połączone rury. W rezultacie instalacja czujnika może być realizowana w higieniczny sposób.


This is the image-description

Niezawodność procesu

Standardowa wykładzina przepływomierzy elektromagnetycznych to PTFE. Materiał ten jest bardzo odporny na kwasy i zasady i nie jest podatny na uszkodzenia przez małe cząstki stałe. Wykładzina z twardej gumy jest alternatywą dla większych średnic. Specjalne projekty są pożądane dla zastosowań higienicznych. Na przykład w browarach, przetwórstwie mleka i przemyśle napojów lub przemyśle farmaceutycznym. Dla tego typu aplikacji oferowana jest specjalna wykładzina PFA.

Konfiguracja przepływomierzy elektromagnetcznych odbywa się z poziomu wyświetlacza znajdującego się na przetworniku lub za pomocą oprogramowania komputerowego komunikującego się protokołem HART. Funkcja diagnostyczna zapewnia sprawdzenie prawidłowości działania elektroniki przetwornika i sensora.


This is the image-description

Teaser-XL

Here comes the hottest content you have ever written on this topic!

Durchfluss