UITGELICHT - Pt100

De Pt100 is een veelvoorkomende temperatuursensor die gebruikt wordt in de meet- en regeltechniek. De Pt100 is het sensor element die onderdeel uitmaakt van een weerstandstemperatuursensor. Van alle industriële temperatuurmetingen wordt 70 procent door weerstandstemperatuursensoren met een Pt100 element uitgevoerd, met name vanwege het grote meetbereik, het nagenoeg lineaire gedrag, de lange levensduur, de nauwkeurigheid en de eenvoudige aansluiting.

Hoewel de term Pt100 verwijst naar het temperatuursensor element wordt deze term vaak, in combinatie met woorden zoals sensor of voeler, als benaming voor de complete weerstandstemperatuursensor gebruikt. Twee andere veel voorkomende benamingen voor een weerstandstemperatuursensor is de Engelse afkorting RTD (Resistive Temperature Device) en weerstandsthermometer.

Een temperatuursafhankelijke weerstand meet de verandering van de elektrische weerstand van een metaal door de temperatuur. De oorzaak is dat elektrische geleiding in metalen wordt veroorzaakt door de elektronen die vrij tussen de atomen bewegen. Als de beweging van de atomen heftiger wordt ondervinden de elektronen meer moeite met de doorgang, met als gevolg dat de elektrische weerstand van het metaal groter wordt.

De weerstandswaarde is volgens de Europese norm:RPt100 = 100 + 0,385 055 × T. De positieve temperatuurscoëfficiënt van een Pt100 is dus 0,385 055 ohm per kelvin. Een andere nauwkeurige benadering is:RPt100 = (100 + 0,390 802 × T - 0,000 058 0195 × T2).

Pt100 temperatuursensor met aansluitkop type B

Pt100 temperatuursensor met aansluitkop type B

De productie van JUMO vibrotemp sensoren

De productie van JUMO vibrotemp sensoren

Bouwvormen

Vanouds wordt de platinadraad gewikkeld op een isolerende kern van keramiek. Dit geheel wordt in een kokertje van hetzelfde materiaal geschoven. Een andere vorm kent een glazen staafje waarop de draad wordt gewikkeld en dat daarna wordt verhit, zodat de draad in het glas smelt. Afhankelijk van de toepassing wordt dit geheel (het sensorelement) in een metalen (soms glazen) omhulling aangebracht. Deze omhulling moet de mechanische belasting, waaraan de veelal industriële toepassing de sensor blootstelt, kunnen weerstaan. Er bestaan inmiddels ook andere bouwvormen, zoals opgedampt platina op een plaatje van keramiek of glas en SMD-uitvoeringen.

Aansluiting

Omdat het een weerstandsmeting betreft in de ordegrootte van 100 ohm is er invloed van de veranderlijke temperatuur op de aansluitdraden. Om de temperatuurinvloed op de bedrading te elimineren worden er drie systemen gehanteerd:

  • De tweedraadsaansluiting: de draden worden bij het inregelen aan het uiteinde kortgesloten. Door middel van een potentiometer wordt de weerstand van de leidingen weggeregeld. Daarna wordt de Pt100 terug in de leiding geplaatst. Er is dus geen compensatie voor temperatuurinvloed op de leiding.
  • De driedraadsaansluiting: tussen de eerste en de derde aansluitdraad van de Pt100 meet men de weerstand van de Pt100 en de leidingweerstand. Tussen de eerste en de tweede aansluitdraad meet men alleen de leidingweerstand. De leidingweerstand tussen de eerste en derde draad van de Pt100 zal ongeveer dezelfde waarde hebben als die tussen de eerste en de tweede aansluitdraad. Deze tweede meting trekt men af van de eerste meting. Het resultaat is de weerstand van de naakte Pt100, gecompenseerd voor temperatuurinvloeden op de leiding.
  • De vierdraadsaansluiting: twee leidingen voeren naar de ene zijde van de Pt100 en twee leidingen naar de andere zijde. De meting geschiedt volgens de Kelvin weerstandmeetmethode. Twee leidingen voeren een stroom door de sensor - in ordegrootte van minder dan 1 mA om opwarming te voorkomen - via de twee andere leidingen voert men de meetspanning van de Pt100 naar het meetinstrument. Vanwege de hoge impedantie van meetapparatuur kunnen hierdoor leidingverliezen buiten beschouwing worden gelaten. Deze methode compenseert ook de overgangsweerstand aan de aansluitklemmen.

schema 2 tot 4 draads aansluitingen

schema 2 tot 4 draads aansluitingen

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

Dies ist ein Pflichtfeld.
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca un nombre.
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca su apellido.
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca el nombre de su empresa.
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca una calle.
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca un código postal.
Este campo es obligatorio. Por favor, indique una ciudad.
Por favor seleccione una opción
Este campo es obligatorio. Por favor, introduzca su dirección de correo electrónico.

Trataremos de dar la mejor respuesta a su petición. Los datos tomados en este contexto son guardados. De cara a responderle satisfactoriamente es necesario que rellene todos los campos disponibles (solo son obligatorios los marcados con *). Utilizamos sus datos como parte del proceso de atender su petición. Sus datos no serán cedidos a ningún tercero. Nos reservamos el derecho de tratar anónimamente los datos con fines estadísticos.